Walking routesYaremche - Yavirnyk - Gorgan - Tatariv - Mykulychyn
32.3 km, 7 hours
Start from: Yaremche – Finish in: Tatariv
Peaks on the route: Yavirnyk-Gorgan, Kruglyi (Round) Yavirnyk
Details: https://vpohid.com.ua/routes/v/route/31/Mykulychyn - Mounts Kostel & Rokyta & Makovytsia - Yaremche
23.1 km, 2 days
Start from: Mykulychyn – Finish in: Yaremche
Peaks on the route: Kostel, Rokyta, Makovytsia
Details: https://vpohid.com.ua/routes/v/route/101/


The Syniak ridge from Bukovel
19.8 km, 6 hours
Start from: Bukovel - Finish in: Polianytsia
Peaks on the route: Syniak, Malyi Gorgan (Little Gorgan), Khomiak (Hamster), Babyn Pohar, Bukel, Bukovel
Details: https://vpohid.com.ua/routes/v/route/28/