Ski rental


Dzvin-Ski

Dzvin-Ski
Network of ski equipment centers from Yaremche to Bukovel
Yaremche – Mykulychyn – Tatariv – Polianytsia
+38 050 491 91 91

Super Ski

Super Ski
Ski rental
Yaremche, Svobody Street, 257
+38 098 17 17 700
Link to Google maps

Yavirnyk

Yavirnyk
Ski rental
Mykulychyn, Mykhailo Hrushevskyi street, 60
+38 097 226 30 98

SeeSki

SeeSki
Ski rental network
Yablunytsia village, Polianytsia village
+38 096 919 86 55
+38 098 764 64 54